4-11.3 § 4-11 annet ledd – Kunstverk, samleobjekter og antikviteter

Bestemmelsen i annet ledd om et lavere beregningsgrunnlag ved innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter kom inn i forbindelse med innføringen av adgang til å benytte avansesystemet ved omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter. Det vises til M-4-5.2 ovenfor. Dette lavere beregningsgrunnlaget finner man ved å fastsette beregningsgrunnlaget etter reglene i første ledd, hvoretter 20 % av dette brukes som grunnlag ved beregningen av merverdiavgiften ved fortollingen. Hva som menes med kunstverk, samleobjekter og antikviteter i avgiftsrettslig forstand, er fastsatt i FMVA §§ 1-3-2 til 1-3-4, se M-1-3.14.3.

Bestemmelsen om lavere beregningsgrunnlag gjelder både for næringsdrivende og for privatpersoner som innfører varer til Norge.