9-4.2 § 9-4 første ledd – Justeringsperioden for maskiner o.a. driftsmidler

Bestemmelsen angir justeringsperioden for maskiner, inventar og andre driftsmidler som omfattes av kapitalvarebegrepet i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav a.

Justeringsperiode fem år  Justeringsperioden er «de fem første regnskapsårene» etter anskaffelsen eller framstillingen av kapitalvaren. I justeringsperioden medregnes også det regnskapsåret kapitalvaren ble anskaffelsen eller framstilt.