3-5.4 § 3-5 tredje ledd – Utleie av arbeidskraft som utfører undervisning

Etter paragrafens tredje ledd er utleie av arbeidskraft som utfører undervisning unntatt fra merverdiavgiftsloven. Bestemmelsen sikrer nøytraliteten i unntaket. Sammenlign tilsvarende bestemmelse for unntakene for helsetjenester, helserelaterte tjenester og sosiale tjenester. Vikarbyråer som driver virksomhet med utleie av arbeidskraft, også til undervisningsinstitusjoner, vil få omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven. Kravet om at den utleide arbeidskraft skal utføre undervisning innebærer at utleie av kontorpersonell og personell som skal drive rengjøring eller vedlikehold på en undervisningsinstitusjon, vil være avgiftspliktig.

Skolefritidsordningen anses som en del av undervisningen, og utleie av personell til ordningen omfattes således også av unntaket.