15-1.4 § 15-1 annet ledd – Fjernleverbare tjenester

Ved kjøp av fjernleverbare tjenester skal avgiftssubjekt etter § 1-3 første ledd bokstav d, herunder representanter nevnt i § 2-1 sjette ledd, innberette beregnet merverdiavgift som utgående merverdiavgift på den alminnelige mva-meldingen. Bestemmelsen retter seg mot de som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Regler om innberetning på særskilt melding for andre enn avgiftssubjekt er nedfelt i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-9 første ledd.