11-6.1 Forarbeider og forskrifter

11-6.1.1 Forarbeider

11-6.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 11-6-1 og 11-6-2