9-5.2 § 9-5 første ledd – Gjenstand for justering

Andre driftsmidlerBestemmelsen i § 9-5 første ledd regulerer hva som er gjenstand for justering i det enkelte regnskapsår for maskiner og andre kapitalvarer enn fast eiendom. Gjenstand for justering er en femdel av den inngående merverdiavgiften som påløp ved anskaffelsen eller framstillingen.

ByggetiltakFor kapitalvarer (byggetiltak) knyttet til fast eiendom er det en tidel av den inngående merverdiavgiften som påløp ved byggetiltaket som skal justeres hvert år. Når det gjelder hva som skal regnes som inngående avgift påløpt i forbindelse med et byggetiltak, vises det til omtalen av FMVA § 9-1-1 i M-9-1.7.3.