15-1.3 § 15-1 første ledd – Skattemelding for primærnæringene

Om hvem som skal levere mva-melding for primærnæringene, vises det til skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7.

Avgiftssubjekt innen jord-, skogbruk eller fiske som også driver annen registreringspliktig virksomhet, må i utgangspunktet levere både mva-melding for primærnæringen og alminnelig mva-melding. Det finnes et unntak fra dette i § 15-1 første ledd. Det er mulig å ta med omsetning og uttak for inntil 30 000 kroner fra annen næring i mva-meldingen for primærnæringene.

Ved frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret som bortforpakter er det ingen beløpsgrense for registrering. En slik virksomhet kan ha lave leieinntekter og i tillegg ta med inntil 30 000 kroner fra annen næring. Til sammen trenger ikke omsetningen være over 50 000 kroner, verken for å bli registrert eller forbli registrert.

Ytelser mellom to virksomheter innenfor samme avgiftssubjekt og eventuelt med ulike terminlengder, f.eks. skogbruk og treforedling, anses ikke som levering og omsetning etter § 1-3 første ledd bokstav a, se M-1-3.2.1 under «Ytelser innen samme subjekt».