9-4.3 § 9-4 annet ledd – Justeringsperioden for byggetiltak – generelt

Bestemmelsen i § 9-4 annet ledd angir justeringsperioden for byggetiltak som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b.

Justeringsperiode ti år  Det følger av første punktum at justeringsperioden er ti år etter fullføringen av byggetiltaket. I justeringsperioden medregnes også det regnskapsåret tiltaket ble fullført.