6-28.7 § 6-28 sjette ledd – Posten Norges AS’ brevtransport

Med unntak for Posten Norge AS’ omsetning av masseforsendelser av brev til utlandet gjelder ikke fritaket for Posten Norge AS’ befordring av brev til utlandet, jf. merverdiavgiftsloven § 6-28 sjette ledd. Med mindre det er tale om masseforsendelser, innebærer dette at forsendelse med post fra Norge til utlandet er avgiftspliktig. Det vil si at denne anses som levert i Norge og det skal beregnes merverdiavgift på omsetning av tjenesten.