14-3.4 Uriktig registrerte

Det er den registrerte virksomhet som selv har ansvar for å melde fra til avgiftsmyndighetene når registreringsvilkårene ikke lenger oppfylles. Dette betyr at når en virksomhet har blitt stående registrert uten å fylle lovens vilkår skal det skje en sletting tilbake i tid. Fradragsført inngående avgift skal da tilbakeføres uavhengig av hvorvidt virksomheten har vært i aktsom god tro mht. registreringsspørsmålet. Bestemmelsen om fastsetting av merverdiavgift etter tidligere § 18-1 er videreført i skatteforvaltningsloven §§ 12-1 og 12-2.