2-3.9 § 2-3 sjuende ledd – Forskriftshjemmel

Forskriftshjemmelen er benyttet til å gi bestemmelser til første, andre, fjerde og femte ledd i § 2-3, se nærmere omtale under de enkelte bestemmelsene.