6-7 § 6-7. Kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift 

(1) Omsetning av kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift, er fritatt for merverdiavgift dersom kjøretøyet har vært registrert her i landet. Fritaket omfatter også kjøretøy som nevnt i vedtaket § 1 avgiftsgruppe c og som har tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer. 

(2) Departementet kan gi forskrift om at fritaket etter første ledd omfatter andre varer enn selve kjøretøyet og arbeid som utføres på kjøretøyet.