5-5.3 § 5-5 annet ledd – Utleie av lokaler til konferanser og møter mv.

Med virkning fra 1. september 2006 er det innført avgiftsplikt for hotellers mv. utleie av møte- og konferanselokaler mv. Utleien av møtelokaler mv. skal avgiftsberegnes etter en sats på 12 %. Servering  For hoteller mv. må det avgjøres konkret om det foreligger utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering som skal beregnes med alminnelig sats på 25 % i sin helhet, eller om det bare leies ut møtelokaler uten, eller med en underordnet, servering. I det siste tilfellet skal utleien av lokalene avgiftsberegnes med 12 %, mens det skal beregnes 25 % avgift på vederlaget for serveringen. Det vises til nærmere omtale i M-3-11.3.2.