6-28.8 § 6-28 syvende ledd – Forskriftshjemmel

Departementet kan etter § 6-28 syvende ledd gi forskrift om vilkår for fritak, jf. nærmere omtale ovenfor.