11-1.7 § 11-1 sjette ledd – Forskriftshjemmel – gull

Etter § 11-1 sjette ledd kan departementet gi forskrift om hvilke objekter som omfattes av omvendt avgiftsplikt ved innenlands omsetning av gull. Skattedirektoratet har fastsatt slike bestemmelser i FMVA § 11-1-1. Det vises til omtalen ovenfor.