8-1.6 Endring av fastsetting

Endring av fastsetting kan gjøres i medhold av skatteforvaltningsloven § 9-4 senest tre år etter leveringsfristen for mva-melding (se skatteforvaltningshåndboken). Se tidligere utgaver av Merverdiavgiftshåndboken for informasjon om tidligere merverdiavgiftsloven § 18-3 og foreldelseslovens bestemmelser.