23.8 § 7 oppgavefrist (opphevet)

Tidligere § 7 første ledd regulerte oppgavefristen for merverdiavgiftskompensasjonsmeldingen. Av tidligere § 7 annet ledd het det at krav på kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser gjort i løpet av en periode tidligst kan fremsettes ved periodens utløp. Bestemmelsene er fra 1. januar 2017 videreført i forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) § 8-7-2 første og annet ledd.