8-6.1 Forarbeider og forskrifter

8-6.1.1 Forarbeider

8-6.1.2 Forskrifter

– FMVA §§ 8-6-1 og 8-6-2