15-1.5 § 15-1 tredje ledd – Beløp uriktig betegnet som merverdiavgift

Beløp som uriktig er betegnet som merverdiavgift i salgsdokumentasjon, se nærmere omtale under M-11-4.2, skal tas med som utgående merverdiavgift i mva-meldingen med mindre feilen rettes overfor kjøper.