6-7.2 Generelt 

Det påløper ikke merverdiavgift ved omsetning av «brukte» kjøretøy. I stedet skal det betales omregistreringsavgift når tidligere registrerte kjøretøy registreres på nye eiere, jf. merverdiavgiftsloven § 6-7 første ledd. Merverdiavgiftsfritaket gjelder generelt, og omfatter også videresalg av kjøretøy fra virksomheter som har kunnet fradragsføre merverdiavgiften. Systemet er dels en praktisk tillempning, dels en konsekvens av at en stor del av bruktbilomsetningen skjer mellom privatpersoner og ikke ville utløst merverdiavgift.

Fra 2023 ble omregistreringsavgiften for elektriske motorvogner økt til samme nivå som tilsvarende motorvogner med forbrenningsmotor.

Bestemmelsen annet ledd er hjemmel for de utfyllende bestemmelsene i FMVA § 6-7-1. Bestemmelsen i FMVA § 6-7-1 første ledd regulerer hvilke varer som omfattes av fritaket for bruktbiler, mens § 6-7-1 annet ledd regulerer hvilke tjenester som omfattes.