Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner

Reglene for merverdiavgift er i hovedsak like for bedrifter og organisasjoner. Det finnes imidlertid noen unntak som gjelder for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

En organisasjon har plikt til å beregne merverdiavgift når den

 1. Driver næringsvirksomhet
 2. Har omsetning av varer og tjenester som det må beregnes merverdiavgift for
 3. Omsetning og avgiftspliktige uttak er over 140 000 kroner

Satser

Veldedige og allmennyttige organisasjoner skal ikke kreve inn og innberette merverdiavgift hvis de har omsetning under 140 000 kroner. Det finnes noen unntak og fritak fra mva-reglene som gjelder for organisasjoner.

Les mer om satser for merverdiavgift for veldedige og almennyttige organisasjoner.

Hva må du gjøre hvis du får ansvaret for merverdiavgift i en organisasjon?

 1. Finn ut hvor mye omsetning organisasjonen har
 2. Sjekk hva slags type varer og tjenester organisasjonen selger og om salget er merverdiavgiftspliktig
 3. Sjekk om organisasjonen er eller burde være registrert i Merverdiavgiftsregisteret
 4. Hvis organisasjonen ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, må du følge med på omsetningen og registrere organisasjonen når registreringsgrensen på kr 140 000 er nådd.

Organisasjoner som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal

 1. Levere mva-melding annen hver måned
 2. Ta med merverdiavgift i årsregnskap
 3. Følge reglene som gjelder spesielt for veldedige og allmennyttige organisasjoner
 4. Ellers rapportere og beregne merverdiavgift på samme måte som bedrifter