Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

15-9.5 § 15-9 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir departementet adgang til å gi forskrift om unntak fra første ledd. Skattedirektoratet har gitt slik forskrift i FMVA § 15-9-1, jf. nærmere omtale av denne ovenfor.