Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

22-2.4 § 22-2 tredje ledd

Etter tredje ledd er § 3-3 første ledd annet punktum om akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisin, kinesiologi og klassisk (svensk) massasje opphevet med virkning fra 1. januar 2011. Det vises til omtalen av 3-3.

I henhold til tredje ledd er også § 9-1 tredje ledd og § 9-8 opphevet fra 1. januar 2011. Bestemmelsene har ikke lenger betydning da de omhandler plikten til tilbakeføring av fradragsført inngående avgift ved omdisponering av bygg og anlegg som er fullført før 1. januar 2008 til ikke-fradragsberettiget formål og hvor omdisponeringen er foretatt innen 3 år etter fullføring. § 9-8 om tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift er en videreføring av tidligere merverdiavgiftslov § 21 tredje ledd.