Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Merverdiavgiftsloven kapittel 3. Merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel