Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

4-11.4 § 4-11 tredje ledd – Tanntekniske produkter

Ved innførsel av tanntekniske produkter kan fakturaverdien av materialdelen legges til grunn som beregningsgrunnlag for merverdiavgift, med mindre det er grunn til å tro at verdien av materialdelen er satt for lavt i forhold til verdien av arbeidsinnsatsen på det tanntekniske produktet. Dette medfører lik avgiftsbelastning for norskproduserte og utenlandske tanntekniske produkter. Materialkostnadene må være spesifisert på fakturaen. Dersom verdien av den importerte vare er ubetydelig, det vil si at varen har en verdi under kr 350 inklusiv transport- og forsikringskostnader, er varen fritatt for merverdiavgift i sin helhet, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2, jf. tollforskriften § 5-9-1.