Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

5-1.4 § 5-1 annet ledd – Redusert sats

I den utstrekning det følger av Stortingets vedtak om merverdiavgift, skal det beregnes avgift med redusert sats ved omsetning mv. av varer og tjenester som er omfattet av §§ 5-2 til 5-11.

Tre satserDet er for tiden tre ulike reduserte satser – på henholdsvis 11,11 %, 12 % og 15 %. Se nærmere omtale under den enkelte bestemmelse nedenfor. For en historisk oversikt over de reduserte satsene, se kap. 1-1 med videre henvisninger.