Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-12.2 Generelt om § 6-12

Bestemmelsen lovfester fritaket for oppføring av ambassadebygg, et fritak som følger av langvarig forvaltningspraksis.

Forskriftens § 6-12-1 har en bestemmelse om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv., hvoretter fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-12 skal dokumenteres med en bekreftelse fra skattekontoret om at omsetningen er fritatt for merverdiavgift.

For øvrig vises det til refusjonsordningen for varer og tjenester til bruk for fremmede lands ambassader og konsulater som er videreført i § 10-2, jf. kap. 10-2.