Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Formater og tekniske spesifikasjoner - Fagforeningskontingent

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene på denne siden.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2019

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene

XSD - Fagforeningskontingent (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene

 

Eksempelfiler:

Eksempel - Fagforeningskontingent (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

 

 

Sist oppdatert 20. oktober 2019.