Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

2,3 millioner leverte selvangivelsen elektronisk

  • Published:
Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Nesten 2 334 000 lønnstakere, pensjonister, personlig næringsdrivende og selskap hadde leverte selvangivelse elektronisk ved utgangen av mai.

I alt 295 000 selskaper og personlig næringsdrivende hadde leverte selvangivelsen elektronisk da fristen gikk ut 31. mai. Dette er økning på 58 000 fra i fjor.

Regnskapsførere og revisorer får hvert år utsatt frist for levering av selvangivelser for en rekke av sine næringsdrivende klienter. Skattedirektoratet regner derfor med at innen leveringstjenesten stenger til høsten vil minst 75 prosent av selvangivelsene for selskap og næringsdrivende bli levert elektronisk. Totalt i fjor ble 65 prosent levert elektronisk.

I alt 2 039 000 lønnstakere og pensjonister har i år levert selvangivelsen elektronisk.
Da leveringsfristen gikk ut 30. april hadde nesten 1 940 000 levert via internett, telefon eller SMS. I løpet av mai har ytterligere vel 100 000 lønnstakere og pensjonister levert sine selvangivelser elektronisk.

Totalt har dermed vel 62 pst. av alle lønnstakere og pensjonister i år levert selvangivelsen elektronisk. I fjor leverte 55 pst. elektronisk. De elektroniske tjenestene for lønnstakere og pensjonister stengte 1. juni.

- Vi er svært fornøyd med at så mange velger å levere elektronisk, sier fung. skattedirektør Svein Kristensen i Skattedirektoratet. Han tror økningen bl.a. skyldes at mange nå har rutiner for å levere elektronisk, og at næringsdrivende også er fortrolige med å rapportere til myndighetene via nett.

For første gang skulle personlige aksjonærer levere beholdningsoppgave over aksjer. Fristen var 31. mai. Nesten 110 000 aksjonærer valgte å levere oppgaven elektronisk. Den elektroniske tjenesten er åpen ut juni for dem som ennå ikke har levert oppgaven.

Elektronisk levering pr. 31. mai 2006

Selvangivelse

2006

2005

Næringsdrivende og selskap 31. mai
Endelige tall

295. 293

237.000
310.000*

Lønnstakere og pensjonister
Endelige tall


2.039.773**


1.801.084***

Internett

1.471.739

1.255.536

Telefon

226.218

269.542

SMS

341.816

276.006

Beholdningsoppgave for aksjer

108.589

 

* I 2005 stengte tjenesten i oktober
** I 2006 stengte tjenesten 31. mai.
*** I 2005 stengte tjenesten 30. april.