Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

276 milliarder i skatt fra personlige skattytere

  • Published:

Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2006 viser en økning i skatteinngangen fra personlige skattytere i forhold til inntektsåret 2005. I alt ble det utliknet skatt og trygdeavgift for 276,5 mrd. kroner fra pensjonister, lønnstakere og personlig næringsdrivende.

I alt 3 597 000 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende ble liknet for til sammen 276,5 milliarder kroner i skatt og trygdeavgift. Tallene omfatter alle personlige skattytere, både de som fikk skatteoppgjør i juni og de som får skatteoppgjøret nå. 65 prosent av lønnstakerne og pensjonistene og 80 prosent av de næringsdrivende leverte selvangivelsen elektronisk i år.

Tre av fire hadde penger til gode med til sammen 26,3 milliarder kroner.  20 prosent fikk restskatt på i alt 16,6 milliarder. I fjor var andelene med tilgodebeløp og restskatt henholdsvis 75 og 18 prosent.

Over 2,8 millioner skattytere fikk skatteoppgjør i juni. De som får skatteoppgjøret nå, er personlig næringsdrivende og deres ektefeller, samt lønnstakere og pensjonister som ikke fikk oppgjøret i juni, i alt 747 000 personer.

Færre med tilgodebeløp

Skatteoppgjøret viser at 2,6 millioner personlige skattytere hadde penger til gode. Det er nesten 27 000 færre enn ved skatteoppgjøret i fjor. Tilgodebeløpet er økt fra 24,5 til 26,3 mrd. kroner. Gjennomsnittlig tilgodebeløp inklusive renter er 9 927 kroner, vel 800 kroner mer enn i fjor. I oppgjøret i juni fikk vel 2,2 mill. skattytere penger tilbake, og nå i oktober 448 000. 

Flere må betale restskatt

I alt har 721 000 fått restskatt, 75 000 flere enn i fjor. Totalbeløpet er 16,6 mrd. kroner, en økning fra 15,9 mrd. kroner. Gjennomsnittlig restskatt er redusert med 1 600 kroner til 22 999 kroner. Hele 72 prosent av restskatten, 11,9 mrd. kroner, skal betales av de som får skatteoppgjøret nå i høst. De skal i gjennomsnitt betale 44 993 kroner hver, 3 600 kroner mindre enn i fjor.

Flere betalte tilleggsforskudd

I år betalte 318 000 skattytere restskatten på forhånd og slapp dermed rentetillegget. I alt ble det betalt inn 10,1 mrd. kroner før fristen gikk ut 30. april. Det var 25 000 flere enn i fjor, men de betalte inn 2,6 mrd. kroner mindre enn året før.

24 000 fikk forsinkelsesavgift fordi de leverte selvangivelsen for sent. Dette er 6 000 færre enn i fjor. I alt ble det betalt 54 mill. kroner i forsinkelsesavgift, 4 mill. kroner mindre enn i fjor.

Vel 22 000 har fått tilleggsskatt fordi de ikke har levert selvangivelse før skatteoppgjøret var ferdig eller fordi de har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Dette er vel 800 færre enn i fjor. Total tilleggskatt var 444,2 mill. kroner

747 000 får skatteoppgjøret nå

Av de som får skatteoppgjøret nå, har 448 000 penger til gode mens 265 000 må betale restskatt.

Restskatt under 1 000 kroner skal betales innen 2. november. Er beløpet over 1000 kroner, blir restskatten delt i to terminer som skal betales 2.november og 7. desember. Rente på restskatt og tilgodebeløp er 3,1 prosent for de som får skatteoppgjøret nå. Restskatt under 100 kroner kreves ikke inn. De med skatt til gode, får pengene overført til bankkonto eller får tilsendt utbetalingskort.

Det er skatteoppkreveren i kommunen, dvs. kemneren eller kommunekassereren som sørger for å overføre pengene. Skatteoppkreverkontoret kan bruke tilgodebeløpet til å dekke skyldig skatt fra tidligere år, og til å dekke en del andre offentlige krav. Blir ikke restskatten betalt ved forfall påløper morarenter, og skatteoppkreverne vil kreve inn skatten. For å tilpasse innkrevingstiltaket til den enkelte skattyters situasjon benyttes en metode der opplysninger om blant annet størrelsen på restskatten og betalingshistorikk danner bakgrunn for valg av tiltak. Skattelistene blir lagt ut på likningskontorene og på www.skatteetaten.no i tre uker fra 12. oktober. 

Hovedtall for hver kommune.