Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

30 personer anmeldt for unndragelser i skatteparadis

  • Published:

Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I 2009 ble 30 personer anmeldt for skatteunndragelser i såkalte skatteparadisland. Sakene gjelder verdier for over 700 millioner kroner unndratt beskatning. Det ligger an til enda flere anmeldelser i 2010.

- Vi ser at ressurssterke skattytere benytter avanserte metoder for å unndra betydelige beløp fra beskatning. Dette er grove skattesvik som vi ser svært alvorlig på, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Sakene gjelder skjulte verdier fra 5 til 300 millioner kroner i den enkelte sak. De fleste av sakene gjelder beløp på mellom 30-60 millioner kroner. Etterforskningen kan føre til at beløpene blir større. De anmeldte sakene omfatter blant annet unndratt omsetning fra bedrifter, der inntekter blir kanalisert til bankkontoer i skatteparadisland, salgsgevinster, arveoppgjør, opprettelse av stråselskaper i skatteparadis og overføringer fra oppdragsgivere til virksomhetens utenlandske konto.

Skatteetaten arbeider nå med over 330 saker med skatteparadisproblematikk og over 100 årsverk er satt av til dette arbeidet. Som et resultat av dette ble 30 personer anmeldt i 16 saker for skatteunndragelser i skatteparadisland i 2009. Hittil i år ligger det an til anmeldelse av ytterligere 16 saker. Antallet anmeldelser i år vil sannsynligvis stige.

- Vi er enda i startfasen, og antar at det vil bli en rekke anmeldelser i årene fremover. De nye avtalene om utveksling av informasjon med skatteparadisland er et nyttig verktøy i arbeidet, sier skattedirektør Svein Kristensen.

De to siste årene er det falt dom i sju ulike saker som vedrører skatteparadisproblematikk. I disse sakene var det unndratt beløp for mellom 3 og 36 millioner kroner. Domstolene har ilagt fengselsstraff i dommene fra 1 år til 3 år og 6 mnd.