Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Brudd på avtalen om skattelistene

  • Published:
Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skattedirektoratet reagerer på enkelte mediers bruk av skattelistene.

Som kjent er det fra i år innført en innstramming i offentliggjøringen av skattelistene. Media får fortsatt skattelistene til journalistisk arbeid. Ansvarlig redaktør har signert en avtale om bruk og håndtering av skattelistene. I avtalen forplikter redaksjonene seg til ”ikke å tilgjengeliggjøre eller legge ut hele eller deler av skattelisten for personlige skattytere i søkbar form på Internett eller på annen måte”.

- Vi har i dag sett at noen medier har valgt å lage ordninger som er i grenseland, og enkelte har, etter vår vurdering, gått klart utover den inngåtte avtalen og Stortingets intensjoner, sier skattedirektør Svein R. Kristensen.

Redaksjonene vil bli kontaktet.

En redaksjon som hadde lagt ut omfattende lister for sitt dekningsområde, slettet disse straks Skattedirektoratet påpekte at dette var brudd på avtalen som ansvarlig redaktør har signert.

- Vi forventer at alle som får beskjed om at de har gått for langt i å legge ut skattelisteopplysninger i forhold til avtalen, sørger for å rette opp dette, sier Kristensen.