Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Nyhet

Feilaktig informasjon om skatteamnesti

  • Published:
  • Updated: 11/2/2017

Important information

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

På TV2 har det feilaktig kommet frem at politiet avgjør saker om frivillig retting, også kalt skatteamnesti, for skattytere. Dette medfører ikke riktighet.

Frivillig retting er regulert i likningsloven. Saksgangen vil alltid være slik at det er Skatteetaten som vurderer hvorvidt det er grunnlag for frivillig retting.

I forbindelse med artikkelen på tv2.no sendte Skatteetaten en presisering om dette. TV2 har dessverre ikke tatt hensyn til denne presiseringen i sin videre dekning.

Skatteetaten kan ikke kommentere forhold knyttet til enkeltskattytere.