This page is not available in English.

Nyhet

Feilaktig informasjon om skatteamnesti

  • Published:

På TV2 har det feilaktig kommet frem at politiet avgjør saker om frivillig retting, også kalt skatteamnesti, for skattytere. Dette medfører ikke riktighet.

Frivillig retting er regulert i likningsloven. Saksgangen vil alltid være slik at det er Skatteetaten som vurderer hvorvidt det er grunnlag for frivillig retting.

I forbindelse med artikkelen på tv2.no sendte Skatteetaten en presisering om dette. TV2 har dessverre ikke tatt hensyn til denne presiseringen i sin videre dekning.

Skatteetaten kan ikke kommentere forhold knyttet til enkeltskattytere.