Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Frivillig retting: Rekordmange melder fra om penger i utlandet

  • Published:
Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I løpet av 2016 har 515 personer meldt fra om skjulte formuer og inntekter til Skatteetaten. Det er en økning på 34 prosent fra 2015, da 384 personer ønsket frivillig retting.

- Det er flere som kommer til oss for å gjøre opp for seg. Avsløringene av Panama Papers og Bahamas Leaks samt informasjon om at finansiell informasjon i økende grad utveksles mellom skattemyndigheter ser ut til å påvike folk til å handle rett, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

10 år med frivillig retting, 1,5 milliarder i økt skatt

Omkring 1 900 personer har siden 2007 meldt fra til Skatteetaten om skjulte inntekter og formuer. Nær 1 800 saker er ferdigbehandlet. Dette har resultert i en økning av skattbare inntekter med omlag 2,4 milliarder kroner, og formuer med omlag 65 milliarder kroner. Tilsammen har dette ført til omtrent 1,5 milliarder kroner i økt skatt.

Hva er frivillig retting?

Frivillig retting gir skattebetalere en mulighet til å få fastsatt riktig skatt i ettertid. Du slipper straff og tilleggsskatt så lenge du kommer til Skatteetaten på eget initiativ og oppgir all relevant informasjon. Da blir skatten med renter beregnet for opptil ti år tilbake i tid. Ordning gjelder både for verdier i utlandet og i Norge. All formue og inntekt, også utenlandske pensjoner, verdipapirer, bankkonti og eiendom i utlandet skal føres i skattemeldingen (selvangivelsen).

- I skattemeldingen (selvangivelsen) forhåndsutfyller Skatteetaten mye informasjon om norske forhold. Informasjon om utenlandsinntekter og formue blir ikke automatisk forhåndsutfylt. Du er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene stemmer og for å legge til om noe mangler, sier Holte.

Sveits på topp

Sveits er det mest populære landet for å plassere penger i utlandet. I 2016 behandlet Skatteetaten 174 saker fra Sveits, med en fastsatt formue på tilsammen 10 milliarder kroner.

–Sveits, Storbritannia med kanaløyene, USA, Tyskland og Luxemburg er blant de mest vanlige gjemmestedene for utenlandsformuer, sier Holte. 29 av sakene som ble ferdigbehandlet i 2016, hadde uoppgitt formue og inntekter i Norge.

Les mer på skatteetaten.no/frivilligretting

Antall saker Nye saker
2007-2010 236
2011 131
2012 115
2013 229
2014 295
2015 384
2016 515
Sum 2007-2016 1905

 

Formue, utlignet  Sum (milliarder kr)*
2007 - 2010 11,6
2011  9,6
2012 7,2 
2013 8,0
2014 6,6
2015 7,8
2016 13,7
Sum 2007 - 2016 64,5

 

Inntekt, utlignet Sum (millioner kr)*
2007 - 2010 288,2
2011 544,3
2012 478,4
 2013 273,3 
2014 281,1
2015 189,6
2016 362,0
Sum 2007 - 2016 2417,0

* Dette er akkumulerte tall for opptil 10 år. Hvis du har hatt 1 million kroner på konto i mange år, beregnes det skatt av formuen i opptil 10 år tilbake, så vedtaket kan bli at det regnes skatt av en formue på 10 millioner kr. Det blir beregnet renter på skatten som skulle vært betalt, men du får ikke tilleggsskatt.

Fem på topp land, formue i utlandet:

Land  Fastsatt formue (akkumulerte beløp på fastsatt formue opptil 10 år)
Sveits 10 059 000 000
Luxemburg 921 000 000
Storbritannia inkl kanaløyene 474 000 000 
Bermuda 239 000 000
USA 237 000 000

Deretter følger Thailand (160 000 000) og Nederland (154 000 000). Tallene er basert på akkumulert fastsatt formue, uten å ta hensyn til antall saker pr land.