Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Kontroll av budbiler: En av fire ikke registrert

  • Published:
Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatt øst har i høst gjennomført kontroller ved flere utkjøringssteder for budbiler på Østlandet. Totalt er 164 budbilsjåfører kontrollert.

Sjåførene ble blant annet forespurt om de var næringsdrivende eller ansatte. En av fire som oppga å være ansatt, er ikke registrert i arbeidstakerregisteret

- Dette kan indikere at det foregår svart arbeid, sier seksjonssjef Erik Nilsen i Skatt øst. Samtidig er 11 av de 86 virksomhetene som oppga å være næringsdrivende ikke registrert i avgiftsmanntallet, og betaler dermed ikke moms.

Hensikten med aksjonene var først og fremst å intervjue sjåførene for å skaffe informasjon og bransjekunnskap. Skatteetaten informerte samtidig om gjeldende regelverk, og delte ut informasjonsskriv og regelverk for bransjen.

Flere av sjåførene  ga positive tilbakemeldinger på skatteetatens tilstedeværelse og mente det var nødvendig med kontroller på området. Det kom uttalelser om at det til tider er ”vill vest” tilstander i bransjen og at det foregår underprising som ødelegger markedet for de seriøse.

De fleste sjåførene var imøtekommende og ga svar på spørsmålene som ble stilt. Men det var også flere biler som snudde og kjørte sin vei, da de oppdaget av det ble avholdt kontroll.

I etterkant av aksjonene har Skatt øst mottatt flere henvendelse fra aktører og oppdragstakere som ønsker å tipse om hvilke tilstander som rår i bransjen. Slike tips sammen den øvrige informasjonen som er samlet inn, gir Skatt øst et godt grunnlag for å foreta rettede kontrolltiltak der det er mistanke om uryddige forhold.

Kontrollene har avdekket at det er store mangler når det gjelder registrering i pliktige registre som enhetsregister, merverdiavgiftsmanntall og arbeidstakerregister. I enkelte tilfeller er det også mistanke om trygdemisbruk. Skatt øst vil i tiden fremover styrke kontrollen av budbilbransjen og bruke resultatene fra aksjonene til ytterligere kontroller.

Totalt antall sjåfører som har mottatt informasjon Antall som har opplyst å være ansatt Herav ikke registrert i 
aa-registeret
Antall som har opplyst å drive ENK Herav ikke registrert i mva-registeret
164 78 20 86 11

For mer informasjon, kontakt:
seksjonssjef Erik Nilsen
Tlf 92424794 eller 69247218
Eller informasjonssjef Karin Trandheim Røn, tlf 977 89 425