Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Kryptovaluta for milliarder av kroner rapporteres i skattemeldingen

 • Published:
Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I disse dager rapporterer flere tusen personer at de eier eller har solgt kryptovaluta i 2020. Det er også over tusen som har korrigert skattemeldinger for tidligere år slik at de nå betaler riktig skatt.

Skatteetaten har så langt identifisert opp til 70 000 personer i Norge som eier kryptovaluta, men anslår at det reelle tallet er langt høyere. I skattemeldingen for 2019 hadde mindre enn 5 000 imidlertid rapportert det de eier eller har tjent på kryptovaluta i skattemeldingen.

– Kryptovaluta er ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen, sier seniorrådgiver Marius Johansen i Skatteetaten.

– Du må selv ta ansvar for å føre opp beholdning som formue, gevinst som inntekt eller eventuelt tap til fradrag, og levere skattemeldingen med dine endringer.

Skattesatsen på inntekt fra gevinst er 22 prosent. 

– Det er viktig å følge med når kursene svinger mye, slik at du eventuelt kan sette av penger til skatteoppgjøret. Du må rapportere gevinster og formue for fjoråret, uavhengig av verdien per dags dato, fortsetter Johansen.

Flere har ikke tenkt på skatten

Skatteetaten har en egen ekspertgruppe som arbeider målrettet med kryptovaluta. Blant annet undersøker de hvorfor mange tidligere ikke har rapportert på skattemeldingen som forpliktet.

– Vi tror mye av gapet skyldes nettopp at en del kryptoeiere feilaktig antar at kryptovaluta er forhåndsutfylt i skattemeldingen, og ikke har tenkt over at det er de selv som må føre opp dette. Vår erfaring er at de fleste ønsker å følge alle lover og regler, og vi ønsker å hjelpe de som investerer i krypto til å gjøre det riktig, sier Johansen.

Du er ikke anonym

Andre har kanskje antatt at det er anonymt å eie, kjøpe og selge kryptovaluta, og at de kan slippe unna skatt om de ikke melder det inn til beskatning.

–  Du er pliktig å oppgi dette i skattemeldingen, og du risikerer tilleggsskatt om du skjuler informasjon fra Skatteetaten. Vi følger nøye med, og store deler av handlingen med kryptovaluta er mer synlig enn mange nok tror. Vi har allerede identifisert mange titusener av personer som ikke har rapportert sine virtuelle formue og inntekter til beskatning.

Flest unge menn

Skatteetatens analyser viser at unge menn er godt representert blant de som eier kryptovaluta. Ni av ti av de identifiserte er menn, og en tredjedel er 29 år eller yngre. I flere kontrollsaker som Skatteetaten har fulgt opp i etterkant, har foreldre involvert seg for å hjelpe deres voksne barn med å ordne opp i skatten.

– Dette kan ha vært nysgjerrige, datakyndige personer som var tidlige ute med å kjøpe virtuelle valutaer som deretter har steget formidabelt i kurs, forteller Johansen.

Flere korrigerer skatten

Skatteetatens analyser viser også at det er en større og bredere del av befolkningen som nå har formue og inntekter fra kryptovaluta sammenlignet med tidligere år. Det siste halvåret er det som følge av Skatteetatens etterkontroller avdekket over 50 millioner kroner som er unndratt beskatning. Over tusen personer har endret tidligere års skattemeldinger på eget initiativ. I tillegg har det vært en økning i antall konkrete tips til Skatteetaten om mulige uoppgitte verdier.

– Generelt ser vi en sammenheng mellom kursutviklingen og hvor mange som investerer og for hvor mange penger totalt. Aktiviteten for handel har steget mye det siste året, og vi ser at det investeres mye i nye produkter. Vi både veileder og kontrollerer, for å få flest mulig til å etterleve reglene.

Slik rapporterer du kryptovaluta

 • Du må selv rapportere kryptovaluta på skattemeldingen.
  I den nye skattemeldingen er det et eget opplysningsfelt hvor kryptovaluta skal fylles ut.
 • Hvis du har solgt kryptovaluta med tap kan du få fradrag for det, men du må kunne dokumentere både inngangsverdien og salgsprisen så godt som mulig med informasjon fra kryptobørsene.
 • Det er viktig å passe på at det samlede resultat for alle transaksjoner totalt er meldt inn (gevinst/tap) – ikke bare totalt hvor mye kryptovaluta man eier.
 • I tre år etter innleveringsfristen har du mulighet til å endre opplysningene og levere skattemeldingen på nytt. Fristen for å endre skattemeldingen for 2017 er 30. april.

På skatteetaten.no/virtuellvaluta får du veiledning om hvordan du skal fastsette verdien, rapportere og dokumentere gevinst, tap, utbytte og formue for kryptovaluta

Fakta om personer med kryptovaluta som er identifisert av Skatteetaten, basert på informasjon om inntektsåret 2019

 • Beløp i skattemeldingen: 4 700 personer meldte inn formue, inntekt eller tap fra kryptovaluta på skattemeldingen for 2019. Totalt var det 166 millioner kroner i inntekter og 1,6 milliarder kroner i formue.
 • Antall: Skatteetaten anslår at mellom 190 000 og 235 000 personer i Norgeeide krypto ved utgangen av 2019. Anslagene for 2020 er ikke klare. Hittil er nesten 70 000 identifisert.
 • Geografi: Nesten halvparten av personene som Skatteetaten har identifisert eier kryptovaluta bor i de ti største kommunene i Norge. Det er konsentrasjoner rundt de største byene, som også har mange studenter.

I følgende byer bor flest kryptoeiere:

 • Oslo 14 344
 • Bergen 4 244
 • Trondheim 3 049
 • Stavanger 2 289
 • Kristiansand 1 282
 • Drammen 1 252

 • Kjønn: Skatteetaten har identifisert i underkant av 60 000 menn og rundt 6 000 kvinner som innehar formue eller inntekter fra kryptovaluta. Det vil si at mer enn 90 prosent av kryptoeierne er menn.
 • Alder: Mange som miner, eier og trader kryptovaluta er unge. Nesten en tredjedel er 29 år eller yngre, litt over en tredjedel er mellom 30 og 39 år, og bare én av tre er over 40 år.

Aldersfordeling identifiserte personer med kryptovaluta:

Alder

Antall

Prosent

Under 18

135

0,2 %

18-29

19 753

30,6 %

30-39

23 619

36,6 %

40-49

11 521

17,8 %

50-59

5 580

8,6 %

60-69

2 667

4,1 %

70+

1 309

2,0 %

Total

64 584

100,0 %

 

Bilder

Åpningssiden til skattemeldingen 2020
Åpningssiden - skattemelding 2020
Andre finansprodukter og virtuell valuta / kryptovaluta
Tema virtuell valuta - kryptovaluta
Innlogget i skattemeldingen - Virtuell valuta - kryptovaluta - annen skattepliktig kapitalinntekt
Endre eller legge til virtuell valuta - kryptovaluta - annen skattepliktig kapitalinntekt