Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Landsdekkende kontroller i Festival-Norge

  • Published:

Skatteetaten kontrollerte i sommer flere virksomheter på ulike festivaler og markeder over hele landet. – To personer ble bortvist, en fikk tilleggsskatt på 150 000 kroner.

 Vi ser at når vi kontrollerer ett sted, så dukker de samme aktørene opp igjen på en ny festival et annet sted. Derfor har det vært viktig for oss å følge virksomheter som reiser rundt i Festival-Norge, sier Eve Vangsnes Bergli, direktør for divisjon innsats i Skatteetaten.

Høy risiko for arbeidslivskriminalitet

Skatteetaten var til stede på 11 ulike arrangementer hvor det ble gjennomført kontroll av kasseapparat, MVA-registrering, levering av A-melding og føring av personalliste. I tillegg til veiledning og kontroll, har etaten også fått ytterligere kunnskap om en bransje med høy risiko for arbeidslivskriminalitet.  

Skatteetaten, som i flere tilfeller fikk bistand fra politiet, traff en del av de samme virksomhetene flere steder.

– En fikk fastsatt merverdiavgift og tilleggsskatt på 150 000 kroner samt ilagt overtredelsesgebyr for manglende personalliste, forteller Bergli.

To virksomheter ble bortvist av politiet, den ene på to forskjellige steder i landet. En person ble også utvist på grunn av manglende oppholdstillatelse. Flere av virksomhetene hadde også skatte- og avgiftskrav som ikke var gjort opp.

–  Vi kommer til å følge opp flere av disse, påpeker Bergli. 

Basert på informasjon som etaten har innhentet på forhånd, forteller hun at Skatteetaten hadde mistanke om at enkelte ikke hadde alt på stell.

–  Vi fikk i stor grad rett i våre antagelser, konstaterer Bergli. 

Virksomheten som ble ilagt tilleggsskatt valgte å avslutte festivalsommeren tidlig, og møtte ikke opp på de to siste planlagte festivalene.

–  Vi velger å ta det som et tegn på at innsatsen har effekt, konkluderer Bergli.

Kontakt med kommunene

Divisjonsdirektøren oppsummerer kontrollene slik:
–  For oss er det viktig å være synlige der det skjer. Ved å bruke virkemidler som blant annet veiledning og kontroll, kan vi sikre at regelverket følges i større grad. Vi ser også at det er nødvendig å ha god dialog med de som leier ut arealplass, og fremover skal vi i kontakt med flere kommuner for å informere og veilede om dette temaet.

For mer informasjon, kontakt Skatteetatens pressetelefon: 94501000