Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Lever lønns- og trekkoppgaven på altinn.no

  • Published:
Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I år kan arbeidsgivere med færre enn 1000 lønns- og trekkoppgaver levere oppgavene til skattemyndighetene via altinn.no Ved levering i altinn.no er fristen forlenget til 31. januar.

I noen hektiske uker i januar hvert år leverer landets over 220 000 arbeidsgivere bortimot åtte millioner lønns- og trekkoppgaver. I fjor ble det levert 600 000 på papir mens 7,1 millioner ble levert på diskett, CD eller tape. I tillegg sendte hver arbeidsgiver inn en årsoppgave på papir. De som i år leverer lønns-og trekkoppgavene gjennom altinn.no trenger ikke levere årsoppgaven på papir.

Ved registrering i altinn.no vil arbeidsgiver kunne skrive ut lønns- og trekkoppgaver til arbeidstakerne. Alle oppgavene vil bli lagret i arkivet i altinn.no

Fra ni fagsystem kan det sendes lønns- og trekkoppgaver direkte til altinn.no. Disse systemene er Agro, DI-systemer, Duett/daldata, H&L (et utvalg kunder tilbys løsningen), JRTaxi, Maestro, Mamut, Unimicro og Visma.

Arbeidsgiver som sender gjennom altinn.no vil spare porto og utgifter til diskett eller CD. Leverer 50 000 arbeidsgivere gjennom altinn.no betyr dette en samlet besparelse for arbeidsgiverne på nær 1 million kroner.

Det er de som leverer færre enn 1000 lønns- og trekkoppgaver som kan sende inn gjennom altinn.no i denne omgang. Bedrifter med flere enn 1000 lønns- og trekkoppgaver skal fortsatt levere på diskett, CD eller tape som tidligere. Det er også mulig å levere på papir. Fristen for å levere oppgavene på denne måten er fortsatt 20. januar.