Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Lignings-ABC 2009 på nett

  • Published:

Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Lignings-ABC for 2009 er allerede nå klar i elektronisk form. Boken er à jour per 15. juni med regelendringer som gjelder for inntektsåret 2009.

- Jeg er fornøyd med å kunne presentere en samlet omtale av reglene som gjelder for 2009, sier skattedirektør Svein Kristensen. Dette er en ren nettutgave, og vil ikke bli trykket. I januar 2010 kommer som vanlig 2009/10 utgaven, med omtale av alle regler for 2009 og regler som er vedtatt for 2010 ved årsskiftet. Den utgaven publiseres også på papir.

Lignings-ABC har alltid blitt utgitt i begynnelsen av året etter inntektsåret, og omtalte reglene for foregående år. Boken er først og fremst et hjelpemiddel for etaten ved gjennomføringen av likningen. Derfor begrenset den seg til å omtale fjorårets skatteregler.

Det er mange brukere av Lignings-ABC utenfor etaten. Vi så det var et behov for en samlet omtale av inneværende års regler. Fra og med utgivelsen av Lignings-ABC i januar 2008 utvidet vi den med regler for 2008 som var kjent på utgivelsestidspunktet. Dette ble markert ved endring av årsangivelse i tittelen, fra Lignings-ABC 2008 til Lignings-ABC 2008/09.

- I den utgaven vi nå presenterer, Lignings-ABC 2009, tar vi skrittet fullt ut, og omtaler kun regler som gjelder for 2009. Alle endringer som gjelder for 2009 og som var vedtatt innen 15. juni er omtalt. Med denne utgivelsen gir vi et nytt og forbedret tilbud for alle som arbeider med skatterettslige spørsmål, sier Kristensen.