Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Mange benyttet leveringsfritaket

  • Published:

Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Da fristen gikk ut ved midnatt 30. april hadde over 1,1 millioner levert selvangivelsen på nett, sms og telefon. Dette er 967 000 færre enn i fjor og nesten en halvering.

Mange benyttet seg dermed av den nye ordningen med leveringsfritak. Basert på de tallene vi nå har antar Skattedirektoratet at nærmere 1,5 millioner skattytere ikke leverer selvangivelsen i år.

- Denne servicen har helt klart blitt svært godt mottatt, sier skattedirektør Svein Kristensen. Det er første året lønnstakere og pensjonister kan la være å levere selvangivelsen når de forhåndsutfylte opplysningene stemmer og ingen andre opplysninger mangler.

Av de nesten 2,1 millioner som leverte selvangivelsen elektronisk i fjor, leverte 1,4 millioner uten endringer. I år var det bare 425 000 som leverte uten endringer.
Som vanlig ventet mange til siste dag, da ble det i alt levert over 285 000 selvangivelser på nett, telefon og SMS. Over 217 000 ble levert på nett denne dagen. I den travleste timen mellom kl 2300 og midnatt onsdag ble nesten 29 000 selvangivelser levert på nett.

Det har vært stor trafikk på Skatteopplysningen, Skatteetatens nye veiledningstelefon. Den har hatt utvidet åpningstid den siste uken og var åpen til midnatt siste leveringsdag. Nesten en halv million samtaler er besvart i løpet av april.

Leveringstall på nett, telefon og sms

  Fra 1.05.2008 
(til og med 30.04)
Fra 1.05.2007 
(til og med 30.04)
Internett - uten endring 257 876 830 221
Internett - med endring 704 867 707 804
Totalt Internett: 962 743 1 538 025
     
Telefon - uten endring 55 155 191 395
Telefon - med endring 1 121 3 247
Totalt telefon: 56 276 194 642
     
SMS 112 077 365 454
     
Uten endring alle media 425 108 1 387 070
Med endring alle media 705 988 711 051
Totalt levert nett, telefon, sms 1 131 076 2 098 121

Skatteoppgjøret for størsteparten av de som leverte selvangivelse nå kommer 25. juni. De som har penger tilgode får det overført til konto kort tid etter. Restskatten skal først betales i august.