Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Privates kjøp av svart arbeid

  • Published:

Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Hele 45 prosent av befolkningen over 18 år har bekjente som har kjøpt svart arbeid de siste to år, likevel er det ikke mer enn 13 prosent som sier at de selv har kjøpt svart arbeid.

I tillegg er det 17 prosent som har vurdert å kjøpe svart. Dette viser en ny undersøkelse om svart arbeid.

- Jeg tror at 13 prosent er for lavt. Undersøkelsen viser jo at de fleste kjenner noen som har kjøpt svart. Andre undersøkelser tyder også på at omfanget er større. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med holdninger, informasjon og kontroll, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Undersøkelsen viser at 50 prosent kjøper svart arbeid fordi de tror det er billig. Likevel har 67 prosent ikke sjekket prisen. Undersøkelsen viser også at de som er spurt ikke tror det er forskjell på verken kvalitet eller leveringstid på svart eller hvitt arbeid. Hele 84 prosent sier de fikk vite hvordan du kjøper svart arbeid gjennom kolleger, naboer eller bekjente.

Undersøkelsen viser også at høyinntektsgrupper kjøper mest svart arbeid. Det er ikke tydelige kjennetegn ved kjøperne, men det kan se ut til at menn i alderen 40 – 49 år, bosatt i større byer og med høy inntekt, kjøper mest svart arbeid.

Tjenestene som oftest kjøpes svart er renhold, snekker, maler, elektriker og dagmamma/barnepass. Menn kjøper håndverkstjenestene, mens kvinner kjøper renhold og dagmamma/barnepass. De fleste, 69 prosent, har kjøpt for under 10 000 kroner, 27 prosent har kjøpt for mellom 10 000 og 50 000 kroner, og 4 prosent har kjøpt svart for over 50 000 kroner.

Undersøkelsen skal brukes til å planlegge og prioritere innsatsen for å bekjempe svart arbeid.

I alt 1918 personer ble intervjuet av Opinion AS på oppdrag fra Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi. Forumet har som felles mål å bekjempe svart økonomi. Medlemmene er KS, LO, NHO, YS og Skatteetaten.

Vedlegg

Undersøkelse fra Oponion - Privates kjøp av svart arbeid