Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Siste frist for å levere skattemelding for næringsdrivende

  • Published:

Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Dagen før fristen har 7 av 10 næringsdrivende allerede levert skattemeldingen. Har du ikke levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt onsdag 31. mai for å unngå tvangsmulkt.

357 000 er pliktig til å levere skattemelding for næringsdrivende. Som næringsdrivende kan du ikke benytte leveringsfritak, men må levere skattemeldingen elektronisk senest 31. mai.

-        Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivende må levere denne selv om de ikke har endringer. Det gjelder også selv om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, for eksempel hvis du har avsluttet din egen virksomhet og blitt lønnsmottaker, sier Mariken Holter, kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten.

Skatteetaten trenger korrekte og fullstendige opplysninger for å sikre riktig fastsetting av skatt.  Fra i år kan du bli ilagt tvangsmulkt ved  for sen eller manglende levering av pliktige oppgaver, som skattemeldingen. Det vil si at du må betale et beløp for hver dag du ikke har levert.

-        I år er det ekstra viktig å huske å levere skattemeldingen til rett tid, for å unngå tvangsmulkt. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp, sier Holter.

Det er mye informasjon om skattemeldingen, på skatteetaten.no. Hvis du ikke finner det du trenger der, kan du ringe og få veiledning på telefon. Skatteetaten har i tillegg en Facebookside for enkeltpersonforetak, Skatten min bedrift, hvor du kan få svar på dine spørsmål og se hva andre lurer på.

 

Enklere rapportering for småbedrifter

I fjor lanserte Skatteetaten næringsrapport skatt, en bedre og enklere leveringsløsning for dem som driver egen bedrift og gjør rapporteringen selv. Skatteetaten anslår at en av tre næringsdrivende kan bruke løsningen.

For mer informasjon, sjekk http://www.skatteetaten.no/naering

 

Utsettelse av leveringsfristen

Det er mulig for næringsdrivende å søke om utsettelse av leveringsfristen. Søknadsfristen er 31. mai.