Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Skatteetaten roser medienes dekning av kompensasjonsordningen

  • Published:

Skatteetaten mener åpenhet og gjennomsiktighet har vært en suksessfaktor i forvaltningen av kompensasjonsordningen for næringslivet. - Kritisk journalistikk bidrar til å redusere juks og svindel, sier konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli.

18. april åpnet kompensasjonsordningen for næringslivet, kompensasjonsordning.no. Få dager senere var innsynsløsningen for ordningen klar på Skatteetatens nettsider. Innsynsløsningen har hatt 132.000 sidevisninger siden åpningen i april.

– Åpenhet om hvem som mottar tilskudd har gitt journalister muligheten til å følge med på pengestrømmen kontinuerlig siden ordningen åpnet i april – og den muligheten har mediene benyttet seg av. Til tross for at utbredelsen av koronaviruset har rammet mediene hardt økonomisk, har både store og mindre redaksjoner vært i stand til å lage kritisk og undersøkende journalistikk på flere områder, også om kompensasjonsordningen. Det synes jeg er imponerende, sier konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli.

- Bidrar til å redusere juks og svindel

Siden ordningen åpnet for fire måneder siden, har 67.000 søknader om tilskudd blitt innvilget mens 17.000 søknader er avslått. 5,5 milliarder kroner er utbetalt til foretak som er rammet av koronasituasjonen. Totalt 958 saker er så langt vurdert for etterkontroll.  Skatteetaten har anmeldt tre saker til Økokrim og politidistriktene, og etaten vurderer fortløpende å anmelde misbruk av kompensasjonsordningen.

Bergli forteller at ca. ti medieoppslag har bidratt til at Skatteetaten har iverksatt kontroller. Hun tror åpenhet og mediedekning av ordningen har virket avskrekkende mot svindel og juks.

- Det er ingenting som tyder på omfattende misbruk av kompensasjonsordningen. Årsaken er Skatteetatens veletablerte kontrolltiltak og kontrollrutiner, et godt samarbeid med Økokrim, politidistriktene og andre etater og sist, men ikke minst, medienes skarpe søkelys på ordningen og tildelingen av tilskudd. Kritisk journalistikk bidrar til å redusere juks og svindel, fastslår Bergli.

Høy tillit

En spørreundersøkelse om kompensasjonsordningen for næringslivet viser at støtten til kompensasjonsordningen er høy, og befolkningen har tillit til Skatteetatens forvaltning av ordningen.

- Norge er trolig et av verdens mest tillitsbaserte samfunn. Når journalister og offentligheten for øvrig gis muligheten til å sjekke hvordan skattepengene brukes og hvordan ordningen forvaltes av Skatteetaten, fører også det til økt tillit. En slik praksis har likhetstrekk med den åpenhet som vi praktiserer i forbindelse med offentliggjøringen av skattelistene, sier Bergli.

1. september ble kompensasjonsordningen for næringslivet avviklet. Søknadsfristen for månedene juni, juli og august er 31. oktober. Fristen for mars, april og mai gikk ut 31. juli.