Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Skatteopplysninger fra skatteparadis

  • Published:

Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten arbeider nå med 50 saker som gjelder nordmenn med konto i Liechtenstein.

Opplysningene om kontoene og deres eiere har skattemyndighetene mottatt gjennom de avtalene Norge har med andre land om utveksling av skatteinformasjon.

Nordmenn som blir knepet med skjult formue i Liechtenstein får ikke skatteamnesti. Derimot kan de få etterberegnet skatt for 10 år bakover, inntil 60 prosent
tilleggsskatt pluss renter. I grove tilfeller er det aktuelt med politianmeldelse.

- Det er bare dem som frivillig gir opplysninger til Skatteetaten om uoppgitte formuer som kan få skatteamnesti. De siste årene har vi oppfordret nordmenn til frivillig å opplyse om skjult inntekt og formue i utlandet. I fjor henvendte ca 130 skattytere seg for å få ordnet opp i forholdene sine, sier avdelingsdirektør Tone Kaarbø.

Liechtenstein-saken ble kjent i februar i fjor da det kom fram at myndigheter i flere land hadde fått informasjon om formuer som er gjemt unna i banker i Liechtenstein.

- Vi har avtale om utveksling av opplysninger med en rekke land. Det er via disse avtalene vi nå har mottatt opplysninger, sier Kaarbø.

- Våre kontroller kan gå inntil 10 år bakover i tid. Er inntekter og formue holdt unna beskatning, blir det ilagt inntektsskatt og formuesskatt på det unndratte beløpet. Så legges det til 60 prosent tilleggsskatt på den summen som må etterbetales. I tillegg kommer renter, sier Kaarbø.

De femti personene det gjelder er bosatt i hele landet.