Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Tydelige skattegrenser og direkte rapportering

  • Published:
Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten foreslår tiltak for å forenkle og forbedre beskatningen av delingsøkonomien. Forslagene inkluderer utarbeidelse av tydeligere grenser for hva som er skattefritt og hva som er næringsvirksomhet.

Ny  rapport om delingsøkonomi fra Skatteetaten.

Skatteetaten anbefaler også at delingsøkonomiselskaper, som for eksempel formidlere av overnattings- og oppdragstjenester, blir pålagt å innrapportere inntektsopplysninger direkte til Skatteetaten.

- Vår erfaring er at det blir riktigere skatt når informasjonen kommer direkte fra kilden, som bankinformasjon fra banken og informasjon om inntekt fra arbeidsgiver. Vi tror direkte rapportering er fremtiden for delingsøkonomiselskaper, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Internasjonalt samarbeid

Den voksende delingsøkonomien er en internasjonal utfordring. Skatteetaten samarbeider derfor tett med andre skatteadministrasjoner for å følge deres oppfatning av situasjonen og hvilke tiltak de vurderer. Storbritannia har for eksempel allerede vedtatt en lov som kan gi rapporteringsplikt for formidlingsselskaper.

- Vi ser ikke for oss at Norge skal utvikle egne løsninger for rapportering. Det kan både bli dyrt og unødvendig. Selskapene vi snakker om er ofte globale konsern, derfor er det mest effektivt med internasjonale løsninger, sier skattedirektøren.

Tydeligere grenseoppganger for hva som er virksomhet

Hvis du tar mange oppdrag gjennom delingsøkonomien må det vurderes om du driver næringsvirksomhet. I dag er det ofte behov for en individuell vurdering for å avklare dette, og svaret har stor betydning for skatt, registreringer og rapporteringer.

- Skjønnsmessige vurderinger kan være lite forutsigbart for skattyter. Skatteetaten ønsker derfor å forenkle regelverket ved å lage en oppskrift på hva som regnes som virksomhet, sier Holte.

En mulighet er å innføre faste beløpsgrenser, for eksempel slik at regelverket sammenfaller med reglene for registreringsplikten i merverdiavgiftsregisteret. I dag er den grensen 50 000 kr i omsetning på 12 måneder. På noen områder kan det være aktuelt å innføre mer sjablongmessige regler slik at antall oppdrag eller ytelser blir avgjørende.

Skatt på utleie av bolig?

Skatteetaten anbefaler å vurdere endring av regelverket for utleie av bolig. I dag er det et vidt skattefritak for utleie i egen bolig, men reglene er i hovedsak beregnet på langtidsutleie og ikke tilpasset den nye delingsøkonomien med mye kortidsutleie.

- Vi ønsker å se nærmere på om dagens skattefritak er hensiktsmessig og tilpasset samfunnsutviklingen. For å forenkle ønsker vi å vurdere om det i større grad bør skilles mellom forskjellige utleiesituasjoner, og om det er mulighet for mer standardiserte fradragsregler, sier skattedirektøren.

Rapport på oppdrag fra Finansdepartementet

Skatteetaten fikk våren 2016 i oppdrag av Finansdepartementet, å vurdere skatte- og avgiftsmessige sider ved delingsøkonomien. Skatteetaten har gjennom arbeid med rapporten hatt kontakt med andre nordiske og noen europeiske land. Etaten har også hatt dialog med aktører og deres representanter.