Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Viktig melding vedrørende krav om identifikasjonsnummer fra amerikanske skattemyndigheter

Amerikanske skattemyndigheter har oppdatert sine retningslinjer vedrørende innhenting av amerikansk identifikasjonsnummer for kontoer hvor kontohaver eller reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemhørende i/til USA. Les mer.

Contact us

For questions about reporting third-party data, please contact:

[email protected].

Telephone: +47 800 80 000 (then press 2-3-3)

Please state your organization number when contacting us.