Important information

This page is not available in English.

Tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret

Skjemaet skal benyttes for innmelding, utmelding og endring av kontaktinformasjon i Skatteetatens oppgavegiverregister for tredjepartsopplysninger.

RF-1312 Tredjepartsopplysninger - Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret (Third-party information – new information for the statement submitter register, in Norwegian only)

Fill in and submit the form

Skatteetatens oppgavegiverregister henter automatisk oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Eventuelle endringer av kontaktinformasjon, dvs navn og telefonnummer / mobilnummer for kontaktperson må meldes inn via skjema RF-1312 Tredjepartsopplysninger – nye opplysninger til oppgavegiverregisteret

Hvem er skjemaet for?

Alle virksomheter som leverer tredjepartsopplysninger/grunnlagsdata kan benytte skjemaet. Du velger hva slags oppgavetype det skal endres kontaktopplysninger for i skjemaet.

Merk at skjemaet ikke kan benyttes for innmelding av ordningene "gaver til organisasjoner" og "tilskudd til vitenskapelig forskning/yrkesopplæring". Les om innmelding for disse ordningene her: