Skatteinfo

Skatteinfo (not available in English) is a nationwide news letter, intended for auditors and accountants with news regarding the Tax Administration’s priority areas, audits, rules and routines. The news letter is published approximately once a month.

Les den nyeste utgaven

I Skatteinfo 8/2022 får du lese mer om:

  • Ny veileder skal gjøre det enklere å rapportere riktig særavgift
  • Nå er det enklere å registrere seg som særavgiftpliktig
  • Nyheter i skattemeldingen for næringsdrivende
  • Dropshipping
  • Nytt fra a-meldingen: Enklere for utenlandske rapporteringspliktige
  • Er forskuddsskatten riktig?
  • Vær klar for levering av aksjonærregisteroppgaven: RF-1086 for 2022
  • Plikter du som arbeidsgiver har når du har ansatte med utenlandsforhold