Modernising our VAT systems

The Norwegian Tax Administration is modernising its VAT systems. The work started in 2019 and plans to finalize by the end of 2023.

Key aims for modernising

 • Increase compliance with rules relating to taxes and duties
 • Reduce the extent of  the hidden economy
 • Making it easier for business in duties regarding VAT.

Why we are modernising

 • Rules and regulations are becoming more complex
 • Lack of compliance with VAT laws results in some businesses gaining an unlawful competitive advantage over others, and revenue losses for the government
 • Systems and solutions of VAT support and services have remained more or less unchanged since 1970 and being based on manual work processes. 

Dette blir nytt

Her kan du holde deg oppdatert på det siste om moderniseringen. Skatteetaten benytter smidig utviklingsmetodikk og oppdaterer denne oversikten kontinuerlig.

Skatteetaten har lansert ny tjeneste for virksomheter som skal registrere seg i Mva-registeret. Med den nye tjenesten vil behandlingstiden, for størsteparten av registreringene, reduseres fra flere uker til noen minutter.

Nå skjer alle typer registreringer, endringer og slettinger i mva-registeret i Skatteetatens løsning, og Samordnet registermelding del 2 er lagt ned og kan ikke lenger benyttes.

With the launch of a simpler and faster service for applying for registration in the Value Added Tax Register, we have discontinued the paper applications that previously could be used in the registration process.

Regnskapsførere, revisorer og andre rådgivere kan fylle ut søknad om mva-registrering på vegne av virksomheter gjennom to-stegs innsending. Dette er den første versjonen av tjenesten og vi jobber med å gjøre løsningen bedre.

We launch a new tax return for VAT on 1 January 2022. This means that you must submit tax returns for VAT for periods after 1 January 2022 in the new format.

Businesses who submit tax returns for VAT through their own technical systems must check if it’s necessary to make changes in the technical interface before the transition to the new tax return for VAT. You’ll find more information and technical specifications for the new solution at our Github-page.

Det kreves Altinn-roller eller tilgang til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" for å fylle ut og/eller sende inn søknad om samtlige registreringer i mva-registeret. I tillegg kreves det også Altinn-roller for å fylle ut og levere mva-melding.

Registreringsprosessen

For å registrere en virksomhet må du ha en av følgende roller i Altinn:

 • Ansvarlig revisor
 • Regnskapsmedarbeider
 • Regnskapsfører med signeringsrett
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Revisormedarbeider

Du kan også registrere dersom du har en forhåndstildelt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder og styreleder.

For å signere må du ha en av følgende roller i Altinn:

 • Begrenset signeringsrett
 • Kontaktperson NUF

Delegert tilgang til registreringstjenesten

Advokater og andre rådgivere som ikke benytter Altinn-roller, kan be virksomheten delegere tilgang til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" i Altinn. Alternativt kan vedkommende forespørre tilgang dersom man har en tilknytning til virksomheten i Altinn fra før.

Tilgangen til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" i Altinn kan gis på personnivå eller på virksomhetsnivå (tilgangen gis kun på virksomhetsnivå dersom man har tilknytning til virksomheten fra før).

Ved tilgang på personnivå oppgir man personnummer eller selvvalgt brukernavn i Altinn overfor virksomheten. Tilgangen er ikke tidsbegrenset, så virksomheten bør fjerne tilgangen hvis advokat eller rådgiver ikke lenger skal ha tilgang. En funksjonalitet for tidsbegrensning kommer trolig etter hvert.

Altinn-roller for advokater og rådgivere

Det er også mulig for advokater og rådgivere å tilegne seg Altinn-roller for en virksomhet. Dette gjøres i samhandling med virksomheten det gjelder. Rolletittelen vil kun vises for den som har delegert rollen og vil ikke være synlig i andre systemer, som for eksempel i Enhetsregisteret

Mva-melding

Det gjøres ikke endringer fra dagens praksis:

For å fylle melding ut må du ha en av følgende roller i Altinn:

Ansvarlig revisor, Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrett eller Revisormedarbeider.

For å signere må du ha en av følgende roller i Altinn:

Begrenset signeringsrett, Kontaktperson NUF eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Her kan du se en oversikt over de ulike Altinn-rollene og lese mer om Altinns roller og rettigheter.

Utvidet funksjonalitet

Skatteetaten har planer om å utvikle funksjonalitet for delegering av fullmakt i enkeltsaker der en person har behov for å delegere myndighet til en fullmektig, da det kan være relevant i flere tilfeller, inkludert ved søknad, klage og etterkontroll. Dette er tilleggsfunksjonalitet som utvikles senere, og det finnes per i dag ikke estimert et tidspunkt for når dette vil være klart.

Reporting on sales and purchases will help both businesses and us to ensure equal treatment and prevent unlawful distortion of competition for businesses. The proposition will require changes in acts and regulations, and the Ministry of Finance is currently reviewing the proposition.

Get updates with latest information

Keep yourself updated with latest information on skatteetaten.no/nymva or subscribe to Skatteinfo (not available in English) - the Tax Administration’s newsletter for accountants and auditors.

For questions

Address questions regarding the modernisation of the VAT program on email: [email protected].

Did you know?

 • In 2020, 310 billion kroner worth of value added tax was paid to the Tax Administration. 
 • Before VAT was established in 1970, a similar practice existed that went by the name of sales tax), a temporary tax set aside in the event of a crisis.
 • VAT is an abbreviation of value added tax (In Norwegian it is abbreviated to "mva". "Moms", an earlier Norwegian abbreviation, stood for "value added sales tax". This outdated abbreviated is sometimes still used today to mean value added tax.